Політика конфіденційності та файли Cookie


Конфіденційність відвідувачів нашого веб-сайту https://sunclinic.online дуже важлива для нас, і ми прагнемо її захищати. Ця політика конфіденційності та файли cookie (надалі – «Політика») пояснює, що ми будемо робити з вашою особистою інформацією.

Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на нашому веб-сайті https://sunclinic.online, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін.

1. Терміни та визначення

1.1. «Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://sunclinic.online та містить текстову, графічну та іншу інформацію.

1.2. «Виконавець» – виконавець даної політики особа, що надає різного виду послуги, з використанням Сайту.

1.3. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту Публічної оферти, розміщеної на Сайті, та цієї Політики.

1.4. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.5. «Послуги» (сервіси Сайту) – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті Виконавця та включають у себе усі послуги, що можуть бути доступні за допомогою програмного функціоналу Сайту.

2. Збір та використання персональних даних

2.1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача, крім випадку передбаченого пунктом 2.2. Політики.

2.2. На свій розсуд, Користувач може заповнити форму зворотнього зв'язку на Сайті, представивши при цьому свої ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону.

2.3. При використанні Сайту Виконавець може здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Сайту Користувачем.

2.4. Виконавець може збирати, зберігати та використовувати такі типи персональних даних:

2.4.1. інформацію про комп'ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

2.4.2. інформацію про відвідування та використання цього Сайту Користувачем, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;

2.4.3. інформацію, яку Користувач надає під час заповнення форм на Сайті у порядку, встановленому п. 2.2. цієї Політики, наприклад, своє ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону;

2.4.4. інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті, або транзакції, які Користувач здійснює через Сайт, що включає ім’я, адресу, номер телефону, електронну адресу та дані кредитної картки Користувача;

2.4.5. інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає нам електронною поштою або через Сайт, включаючи їх вміст та метадані;

2.4.6. будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач надсилає Виконавцю.

2.5. Перш ніж повідомляти Сайту особисту інформацію іншої особи, Користувач повиннен отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.

2.6. Виконавець збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем як суб'єктом персональних даних, в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.7. Виконавець гарантує, що не буде розкривати особисті дані Користувача третім сторонам, крім випадків, коли розкриття персональних даних Користувача необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.

2.9. Виконавець не збирає та не обробляє персональні дані щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також даних, що стосуються статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувача (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. Обробка персональних даних

3.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

4. Мета використання персональних даних

4.1. Виконавець може використовувати персональну інформацію Користувача з метою:

4.1.1. адміністрування Сайту;

4.1.2. надання Користувачу можливості користуватися послугами, доступними на Сайті;

4.1.3. отримувати платежі від Користувача;

4.1.4. надсилати Користувачу сповіщення електронною поштою, у випадку якщо Користувач підписаний на сповіщення електронною поштою;

4.1.5. надання третім сторонам статистичної інформації про Користувачів (при цьому треті сторони не зможуть ідентифікувати жодного окремого Користувача з цієї інформації);

4.1.6. розгляд запитів та скарг, зроблених Користувачем або про Користувача стосовно Сайту;

4.1.7. збереження Сайту в безпеці та попередження шахрайства;

4.1.8. та інші види використання

4.2. Якщо Користувач виявив бажання надати персональну інформацію для публікації на Сайті, Виконавець може опублікувати та іншим чином використати цю інформацію відповідно до дозволу та/або ліцензії, які Користувач надає Виконавцю.

4.3. Виконавець не буде без прямої згоди Користувача надавати особисту інформацію Користувача будь-якій третій стороні для їх прямого маркетингу або будь-яких інших цілей, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5. Термін зберігання персональних даних

5.1. Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

6. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

6.1. При використанні Користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет ресурсів і третіх сторін, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті сторони отримують дані Користувача. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути, наприклад, плагіни соціальних мереж (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, інші).

6.2. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані зазначеними сервісами, Сайт не зберігає і не обробляє.

6.3. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб сервіси, передбачені у п.6.1. Політики отримували доступ до персональних даних Користувача, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунту, очистити файли cookie через свій браузер.

7. Взаємодія Виконавця з третіми сторонами стосовно персоналльних даних

7.1. Виконавець не здійснює передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Ми розуміємо, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувача.

7.2. Доступ до персональних даних Користувача можуть мати уповноважені працівники Сайту, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті сторони, які надають послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням Виконавцем господарської діяльності. Уповноважені працівники Сайту та/або треті сторони на підставі укладених з Виконавцем договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

7.3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим Користувачу рекомендується переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим як передавати будь-які персональні дані, за якими Користувача можуть ідентифікувати.

8. Захист персональних даних

8.1. Виконавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але Виконавець не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання.

8.2. Виконавець забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

8.3. Виконавець має право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку, визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту країни та прав людини.

9. Умови доступу до персональних даних

9.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої Виконавцю на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

9.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

9.3. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається. Відстрочка доступу до персональних даних третіми сторонами допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

9.4. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

9.5. Відмова у доступі до персональних даних допускається у порядку, визначеному чинним законодавством України, якщо доступ до них заборонено згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

9.6. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

10. Права Користувача (суб'єкта персональних даних)

10.1. Користувач (суб’єкт персональних даних) має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Виконавця або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11. Файли Cookie

11.1. З метою ефективної комунікації, роботи персональних налаштувань та вподобань Користувачів, аналізу статистичних даних та в інших законних цілях, в межах Сайту здійснюється обробка даних за допомогою cookies. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та який зберігає браузер. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо Користувач його не видалив до дати закінчення терміну дії; cookie сеанс, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу роботи, коли веб-браузер закриється. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про Користувача, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookie.

11.2. У будь-якому випадку, Користувач може заблокувати, видалити, чи вимкнути зберігання файлів cookies на своєму пристрої, якщо браузер дозволяє це зробити. Ці посилання можуть бути корисними, щоб Користувачі могли вибрати найкращу опцію свого браузера:

Для користувачів Internet Explorer

Для користувачів Chrome

Для користувачів Safari

12. Зміна політики

12.1. Виконавець залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.

12.2. У випадку внесення істотних змін до Політики, на Сайті буде розміщено повідомлення та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Політики.

Записатися на прийом

За детальною інформацією щодо запису, цін та інших видів послуг можна звернутися по телефону, через e-mail або заповнивши форму нижче

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності. Ми не передаємо ваші дані стороннім особам чи сервісам та не використовуємо їх в інших цілях, ніж передбачено заповненням даної форми.

sun.clinic.vin@gmail.com

+380683331104

вул. Генерала Гандзюка, 17 (праве крило), Вінниця, Україна

Політика приватності та Cookies | Публічна оферта

facebookinstagramlinkedin